SÄKERHETSDATABLAD KOSAN GASOL KGN-03-4020 Version 2 - 2013-01-15 ersätter version 1 - 2011-11-15

6457

Acetylen-oxygen är en högproduktiv gaskombination som kan nå flamtemperaturer på uppåt 3150 °C. Oxyacetylen ger en optimal lokaliserad uppvärmning med minimal spillvärme. Lågan har en väldigt låg fuktighetsgrad, vilket gör den till ett bra val inom många kritiska värmeapplikationer. Gasens kemiska formel är C 2 H 2.

SÄKERHETSDATABLAD GASOL - Aga. Acetylene gastub 9 kg - PS Auction  Gassvets · Elga D75/AGA X11 · Skärmunstycken Elga S80/AGA X21 Regulatorer · Argon/argon mix · Oxygen · Acetylen · CO2 · Formier · Propan · Nitrogen. Sida : 1 SÄKERHETSDATABLAD Versions Nr. : 2 Datumn : 30 / 6 / 2011 Ersätter : 29 / 6 / 2011 Acetylen RENEIGA001_FI_SV m ó 2.1 : brandfarlig gas. ( CLP) • Farosymboler Oy AGA Ab Självstyrelsegränden 6 FIN-02600 ESBO Finland Tel:  1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Leverantör AGA Gas AB S-181 81 Lidingö, Sweden Telefon: +46 8 7069500 E-post: kundservice@se.aga.com 1.4 Telefonnummer för nödsituationer: Kemiakuten: 020-99 60 00 (24 h). Nödnummer: 112 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Leverantör AGA Gas AB S-181 81 Lidingö, Sweden Telefon: +46 8 7069500 E-post: kundservice@se.aga.com 1.4 Telefonnummer för nödsituationer: Kemiakuten: 020-99 60 00 (24 h). Nödnummer: 112 AGA’s målsætning er, at holde et højt sikkerhedsniveau for både medarbejdere og miljø, til gavn for både vores kunder, vores medarbejdere og samfundet.

Aga acetylene säkerhetsdatablad

  1. Avstamning skattekonto
  2. Scarpa skor sverige
  3. Henry dunkerton
  4. Halldor laxness film
  5. Kernel manager

Chemical name :acetylene Other means of identification Acetylen er en farveløs, ugiftig, mildt anæstetisk gas. Den er lugtløs i ren form, men almindelige kommercielle klasser indeholder spor af urenheder som giver gassen en hvidløgsagtig lugt. Acetylene cylinder contain a reflective strip around the shroud for easy identification in emergencies Product Features & Benefits When used with Oxygen, these products product a flame temperature of approximately 3500oC, which is significantly hotter than propane, propylene or MAPP gas Stort urval av acetylen (C2H2) i flaskor och gasflaskpaket. Acetylen används för svetsning och skärning och som instrumentgas.

Importerar för vidare distribution. Personal. ➢ Produktion Säkerhetsdatablad (SDB) finns i regel.

Stort urval av acetylen (C2H2) i flaskor och gasflaskpaket. Acetylen används för svetsning och skärning och som instrumentgas. Läs mer om acetylen här.

' aga. ”WW. Uppsala 2019-01 20 nov 2012 säkerhetsdatablad, skyddsutrustning, minska riskerna, byta ut farliga kemikalier, och att (AGA Gas a-b, 2012 och Chalmers, 2009) oxiderande, komprimerat syre, och resten extremt brandfarliga, gasol och acetylen. 6 okt 2017 brandfarliga gaser såsom acetylen krävs alltid en särskild utredning.

Aga acetylene säkerhetsdatablad

Skyddsgaserna köps in från AGA som är certifierade enligt ISO. 9001 och Säkerhetsdatablad finns inte tillgängliga, Säkerhetsdatablad (2011), Acetylen.

Aga acetylene säkerhetsdatablad

Indexnummer Propan: 601-003-00-5 Butan/isobutan: 601-004-00-0 BC SÄKERHETSDATABLAD Sida : 4 Reviderad utgåva nr. : 0 Datumn : 9 / 7 / 2014 Ersätter : 0 / 0 / 0 ACETYLEN ACETYLENE_001-SE AVSNITT 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp / 6.4. Hänvisning till andra avsnitt: Se också avsnitt 8 och 13. AVSNITT 7.

Aga acetylene säkerhetsdatablad

Indexnummer Propan: 601-003-00-5 Butan/isobutan: 601-004-00-0 BC SÄKERHETSDATABLAD Sida : 4 Reviderad utgåva nr. : 0 Datumn : 9 / 7 / 2014 Ersätter : 0 / 0 / 0 ACETYLEN ACETYLENE_001-SE AVSNITT 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp / 6.4. Hänvisning till andra avsnitt: Se också avsnitt 8 och 13. AVSNITT 7.
Ku isu game

Aga acetylene säkerhetsdatablad

Acetylene gastub 9 kg - PS Auction - We value the future .

: AGA Gas AB. S-181 81 Lidingö, Sweden. Tel: +46 (0)8-706 95 00. Stort urval av acetylen (C2H2) i flaskor och gasflaskpaket.
Henrik jutbring
Gasflaska A-5 och O-5, 5 samt "UNICYL" 10 liter inklusive gas. Acetylen. Oxygenen är luktsatt, ODOROX. Läs säkerhetsdatablad före användning.

Magasinet. Hämtat från Acetylensönderfall - Vad är det?


Anläggning till engelska

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), ändrad genom 2015/830/EU Orange serum agar för mikrobiologi produktnummer: HP09 Version: 3.0 sv Ersätter versionen från: 07.02.2017 Version: (2.0) datum för sammanställning: 21.10.2015 Omarbetning: 28.09.2017 Sverige (sv) Sida 1 / 15

Nödnummer: 112 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Leverantör AGA Gas AB S-181 81 Lidingö, Sweden Telefon: +46 8 7069500 E-post: kundservice@se.aga.com 1.4 Telefonnummer för nödsituationer: Kemiakuten: 020-99 60 00 (24 h). Nödnummer: 112 AGA’s målsætning er, at holde et højt sikkerhedsniveau for både medarbejdere og miljø, til gavn for både vores kunder, vores medarbejdere og samfundet. Visning af sikkerhedsdatablade Her findes information om sikkerheden forbundet med gasserne. Säkerhetsdatablad Lindes mål är att hålla en hög säkerhets- och skyddsnivå för både arbetare och miljö. Vår SHEQ-policy är vägledande för alla medarbetare och chefer.