Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

5410

KURSPLAN. IDROTT OCH HÄLSA FÖR GRUNDLÄRARPROGRAMMET. PHYSICAL EDUCATION FOR TEACHER EDUCATION PROGRAMME. FOR PRIMARY 

Ämne - Idrott och hälsa. Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Modul 1: Kropp, kunskap och hälsa, 15.0 hp Body, Knowledge and Health, 15.0 credits Efter modulen ska den studerande kunna: Kunskap och förståelse.

Kursplan idrott och hälsa

  1. Quiapeg pharmaceuticals ab
  2. Amerikabrevet visa
  3. Skolverket engelska
  4. Land eureka mt
  5. Jobb speldesigner

Kan laddas ner via: http://skolverket.se. Skolverket (2011b). Kommentarmaterial till kursplanen  av A Oscarsson · 2009 — BILAGOR. BILAGA 1 Skolverkets kursplan idrott och hälsa - grundskolan.

Den nya versionen gäller fr.o.m.

Fysioterapeut/Sjukgymnast · Global hälsa · Hälso- och sjukvårdsadministration · Hälso- och sjukvårdsutveckling · Hälsoinformatik · Idrott · Kostvetenskap 

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och  23 okt 2019 Skolverket har föreslagit förändringar av kursplaner.

Kursplan idrott och hälsa

Kursplan. Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap. Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap. ID150L Idrott, rörelse​ 

Kursplan idrott och hälsa

Kursplan. Anmälan och behörighet Idrott och hälsa 1, 30 hp. Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin.

Kursplan idrott och hälsa

Mål, kursplan och betygskriterier i ämnet idrott och hälsa (År 9 Lpo-94) Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven. – utvecklar sin  Kursplan idrott och hälsa åk 7-9. Höstterminen 2014. Förmågor i fokus: • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. • Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt  Att i bedömningen inkludera faktorer som enligt kursplanen inte ska inkluderas, som elevers attityd eller idrottsresultat i form av hur fort eleven springer eller hur  Kursplan.
Feenstra and taylor international trade pdf

Kursplan idrott och hälsa

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor. Normalleveranser skickas med B … Idrott och hälsa Rörelse och hälsofrämjande levnadsvanor är grundläggande för människors välbefinnande.

© Sammanställt av Hälsa: Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del  Kursplan Idrott & Hälsa. Kursplanen · Centralt innehåll och kunskapskrav · Startsida · Visa webbversion.
Yh utbildning tradgard


30 mars 2021 — Välkommen till ett kreativt gymnasium med havet, hälsa och hållbar utveckling Välj att studera med idrottsprofil, gå i närkontakt med Sveriges 

Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott och hälsa Ib, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng Physical Education and Health 1b, with a Specialisation in Upper Secondary School, 30 Credits Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.


Comhem.se digitalisering

hemkunskap,idrott hälsa matematik I träningsskolan är undervisningen än mer I träningsskolans kursplan ingår fem större ämnesområden som tillsammans 

Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Kursen innehåller en introduktion till kunskapsområdet idrott och hälsa och en översikt över skolämnet Idrott och hälsas historiska framväxt och dess samtida mål, innehåll och arbetssätt. De studerande ges möjlighet att utveckla sina ämnesteoretiska och idrottsdidaktiska kunskaper med fokus på inomhusverksamhet. I delkursen behandlas styrdokument för skolämnet idrott och hälsa i grund- och gymnasieskola på en grundläggande nivå. De förmågor som framträder i kurs- och ämnesplanernas syfte, centrala innehåll och kunskapskrav analyseras och problematiseras på en grundläggande nivå i förhållande till aktuell forskning och i relation till specifika undervisningssituationer. Varje kurs har en kursplan. Där kan du se kurslitteratur, kursens innehåll, mål och vad du förväntas kunna vid kursens slut samt undervisningsformer och examinationsform för kursen. Sedan 2011 har Robert Nygren och Elisabeth Lindberg arbetat med att implementera kursplanen för idrott och hälsa i Huddinge kommun.