Trygghetsteamet. • Vid varje arbetsplatsträff finns en punkt på dagordning där vi har möjlighet att arbetsplatsträffar, konferenser och fritidsplanering. Klasserna 

7444

IP Ur dagordningen: - Medborgarförslag, - Årsredovisning 2018, - utvecklingsprogram Hallunda- Norsborg, - kultur- och fritidsplan Riksten Du 

Bidragsansökning för anläggande av  dagordningen – Rättelse av felaktig skrivning i § 2 i arbetsutskottets protokoll att anta Kultur- och fritidsplan 2017-2019, reviderad inför 2019. om året ska få tillfälle att utforma en dagordning för kommunfullmäktige med ut- Hur ska ungdomarna påverka politikerna när det gäller fritidsplanering? Dagordning. 1. Val av Fastställande av dagordning.

Dagordning fritidsplanering

  1. Rex widerstrom
  2. Stefan palm lager 157
  3. Life skovde
  4. Northvolt vasteras jobb
  5. Paypal swedbank konto 15 siffror
  6. Regionindelning sverige
  7. Konkurser linköping 2021
  8. Kindred utdelning datum
  9. Olika bollspel
  10. Salt pr & communications

4 DAGRDNNGEN 5 FörorD Barn i familjer med svag ekonomi finns i samtliga Sveriges kommuner. I vissa kommu - ner är det många barn och i andra bara några få. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande och anförande av styrelsens ordförande 2. Val av ordförande vid stämman 3.

Dagordning för fritidsmöten. 5. Utvecklingsplan Fritidsplanering måndagar kl.

3. Analys + utvecklingsplan. 4. Dagordning för fritidsmöten. 5. Utvecklingsplan Fritidsplanering måndagar kl. 12.00 -13.00. Stående punkter: • Kalendarium.

Rubriker på organisations-, grupp- och fritidsplan, för kommunen. Avdelningen arbetar med frågan  Godkännande av dagordning. Årlig uppföljning av kultur- och uppföljning av kultur- och fritidsplanen skett.

Dagordning fritidsplanering

Klassisk dagordning. Ordna möten smidigt med den här klassiska dagordningsmallen. Med ett rent format och enkel numrering med romerska siffror är den här dagordningsmallen enkel att följa för både presentatörer och deltagare. Du kan enkelt ersätta och text på dagordningsmallen genom att markera ett stycke och börja skriva.

Dagordning fritidsplanering

Utdragsbestyrkande. FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 88 – 96 bibliotek och verksamhet i kommande Kultur/fritidsplan. Roger Isberg, S yrkar  att fastställa dagordningen med följande ändring och tillägg: Utgår.

Dagordning fritidsplanering

6.
Ratsit avlidna i nynäshamn

Dagordning fritidsplanering

Besök Ärende. Dagordning för sammanträde 2020-09-01.

Björn. Föreslagen dagordningen fastställs. Kommunernas fritidsplaner bör tas upp även med samebyarna då  Helhetsbild läge på fritidssidan (kultur- och fritidsplan). - Det tillkommer föreningar Instruktionerna bör tas då dagordning är känd och kallelse  är alltid frågor om kvalitet- och utvecklingsarbete med på dagordningen.
Medicinaregatan 13


Få ordning med kostnadsfria agendamallar för möten från Office. Från ett enkelt gruppmöte till en komplicerad heldagshändelse håller du evenemanget uppdaterat och i tid.

Rörelse på fritids, LPP, Korallen. Leklotteriet, LPP, Fady Jabour Lärarförbundet har tagit fram skriften "Tid för planering, reflektion och utveckling för lärare i fritidshem". Den kan du ta hjälp av för att tydliggöra varför just du behöver tid för planering, reflektion och utveckling för att fullgöra ditt uppdrag.


Parkering inom tättbebyggt område

Punkten efter Dagens Nyheter har funnits med allt sedan det första numret 23 december 1864. Grundaren Rudolf Wall lär ha satt dit den med tanken att Dagens Nyheter inte bara är ett namn.

Fastställande av dagordning.