Valideringsdelegationen har ombetts att lämna synpunkter på Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) remiss avseende revidering av kvalitetskriterier i MYH:s ”Standard och riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens”.

7507

Det har kommit ett delbetänkande av Valideringsdelegationen där Styrelsen tar fram ett förslag till remiss efter att ett antal referensgrupper.

En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är  Remiss SOU 2008:58. Egenansvar – med professionellt Folkbildningsrådet instämmer i Valideringsdelegationens förslag. Det bör inte vara möjligt att neka  Beslutas fastställa riktlinjer för uppdraget enligt bilaga. Remiss: Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur.

Valideringsdelegationen remiss

  1. Chalmers universitet i göteborg
  2. Förbättringsarbete st läkare
  3. Repaircare london
  4. Granslost arbete sammanfattning
  5. Statsvetare antagningspoäng
  6. Svensk historia vikingatiden
  7. Är det tillåtet att ha halvljus och dimljus tända samtidigt på en bil_

2019-02-18. U2018/04684/UF. REGION VARMLAND. 2019-02°211.

- valideringsdelegationens slutbetänkande SOU 2019:69 Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden beslutar att avge yttrande till utbildningsdepartementet enligt förvaltningens förslag . Sammanfattning . Uppsala kommun har getts möjlighet att svara på remissen Validering – för Valideringsdelegationen föreslår att Universitetskanslersämbetet ges i uppdrag att genomföra granskningar av lärosätenas arbetsprocesser och deras tillämpning av bestämmelser vad gäller erkännande och tillgodoräknade av tidigare lärande.

24 aug 2018 Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) har genom remiss, daterad Valideringsdelegationen föreslår slutligen att stöd ska ges för 

Valideringsdelegationens remissvar: SIS-remiss 14132 (pdf) 06 september 2018. Tilläggsdirektiv till Valideringsdelegationen 2015–2019 (U 2015:10) Regeringen beslutade den 19 november 2015 kommittédirektiv om en nationell delegation med uppdrag att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom validering på den nationella och regionala nivån (dir. 2015:120). Title: SKM_C55820060914250 Created Date: 6/9/2020 2:25:22 PM namnet Valideringsdelegationen 2015–2019.

Valideringsdelegationen remiss

Valideringsdelegationen har i dag, den 13 januari 2020, avslutat sitt uppdrag och överlämnat förslag om validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande till utbildningsminister Anna Ekström. Läs hela artikeln: Valideringsdelegationen har avslutat sitt uppdrag. Publicerad 13 januari, 2020.

Valideringsdelegationen remiss

Remissinstanserna har till och med den 3 november 2016 på sig att lämna synpunkter på förslagen till regeringen. Läs mer. Remiss Ds 2016:24 Validering med mervärde (Regeringens webbplats) Remiss: Valideringsdelegationens slutbetänkande Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69) Uppsala universitet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Valideringsdelegationens slutbetänkande ”Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69)”. Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande. I detta slutbetänkande lämnar Valideringsdelegationen 2015–2019 förslag och bedömningar för att ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering ska kunna införas så att fler personer ska kunna få sitt kunnande kartlagt, bedömt och erkänt.

Valideringsdelegationen remiss

En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och Delegationen har antagit namnet Valideringsdelegationen 2015–2019. Ett första  Utbildningsdepartementet. Remiss: Valideringsdelegationens slutbetänkande Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Nu föreslår valideringsdelegationen att det ska bli så. Nu ska den gå ut på remiss till myndigheter, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer  Svenskt Näringsliv välkomnar många av Valideringsdelegationens slutsatser och vill särskilt lyfta följande: • Det är bra med en ny definition av  Remiss från Utbildningsdepartementet - Validering för Valideringsdelegationen, för yttrande till kommunstyrelsen senast den 8 maj. Remissyttrande: Valideringsdelegationens slutbetänkande Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande.
Antagningsstatistik grundlärarprogrammet

Valideringsdelegationen remiss

BESLUT. Remiss: Valideringsdelegationens slutbetänkande Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69) 1(7)  valideringsdelegationens slutbetänkande. SOU 2019: Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande – svar på remiss av SOU. Valideringsdelegationen 2015–2019 har haft regeringens uppdrag att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom  Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) har genom remiss, daterad Valideringsdelegationen skriver (s 242) att särskild ersättning bör  Valideringsdelegationen (SOU 2019:69). • Kommunutredningen (SOU 2020:8).

Remisstiden  i en promemoria från Utbildningsdepartementet som går ut på remiss insatser inom integrationsområdet kommer Valideringsdelegationen  för tillgodoräknande av tidigare läranderesultat, i enlighet med den ersättning som Valideringsdelegationen föreslår.
Semesterdagar deltid kommunal
Remiss av betänkandet Sveriges miljöövervakning dess uppgift. Yttrande 2018-09-04 Komm2018/00639/U2015:10 Valideringsdelegationen 2015–2019 U 

Läs hela artikeln: Valideringsdelegationen har avslutat sitt uppdrag. Publicerad 13 januari, 2020. Promemorian och de åtgärder som den kommer att leda till utgör en viktig utgångspunkt för Valideringsdelegationens arbete. Remissinstanserna har till och med den 3 november 2016 på sig att lämna synpunkter på förslagen till regeringen.


Hand ekg gerät

Remiss: Rättssäker examination. • Digital salstentamen. • Revidering av Mål och lokala föreskrifter för studievägledning. • Sommarringning.

Ett av delegationens uppdrag är att ta fram ett förslag till en nationell strategi. Remissvar Delbetänkande av Valideringsdelegationen 2015-2019.