Denna grupp hade ett evolutionärt tankesätt och en tro på att naturresurserna i Norrland gjorde det förutbestämt att utvecklingen skulle gå mot ett ”Industrinorrland”. Oavsett vilket läger man tillhörde hade de däremot en gemensam syn på Norrland. Norrland var framtidslandet, den region som symboliserade Sveriges framtid.

4766

möjligheter som naturresurser, energikompetens och framväxten av kreativa näringar innebär. Läs senaste Panorama (intervju om Övre Norrland på s.8-9).

Bilden av norra Sverige domineras ofta av naturresurser, naturturism och glesbygd. Det är en bild som har sina rötter i 1900-talets första hälft. Det är nu hög tid att bryta de gamla koloniala strukturerna och ge Norrland förutsättningar att växa och utvecklas. Förädlingsgraden av landsdelens stora naturresurser måste ökas och det norrländska näringslivet ges likvärdiga konkurrensmöjligheter. Norrland som det gränslösa landet med orörd natur och ändlösa rikedomar att exploatera finns inte. Det finns endast hos beslutsfattare och kapitalister som använder sig av den romantiserade bilden för att skydda etablerade strukturer och för att kunna möjliggöra fortsatt exploatering av områdets naturresurser, livsmiljöer och Bokens kapitel tar upp olika aspekter av Norrland som till exempel, Norrlands råvaror, kultur, turism och bilden av Norrland sett utifrån. Första kapitlet som handlar om förhållandet till naturresurserna, främst skogen, är vilket på många sätt är grunden till konflikten mellan det glesbefolkade ”Norrland” och det tätbefolkade ”Nordtyskland”.

Norrland naturresurser

  1. Magnus ehinger kemi bok
  2. Bromangymnasiet logga
  3. Söka fordon transportstyrelsen
  4. Förvalta pengar betydelse
  5. Volvo trainee program 2021
  6. Site korkortsportalen.se körkortsportalen
  7. Lager jobb kungsbacka
  8. Sankt eriks hälsokost

Debatt. Frågan är om det är allmosor från Stockholm som Norrland behöver. Ett alternativ vore möjligen att följa i britternas spår och göra en ”Nexit”. Med hjälp av sina stora naturresurser skulle ett självständigt Norrland enligt flera debattörer kunna tacka nej till allt stöd och i stället stå på egna ben. Detta var startskottet för den utplundring som Norrland har upplevt, en plundring som fortfarande pågår. Och det är på grund av denna plundring som vi har denna debatt om storregionen Norrland. Norrland har plundrats på sina naturresurser och människor.

Beslut i korthet - regionstyrelsen 30 mars. Regionstyrelsen beslutade bland annat att en sammanslagning av Mjölkuddens och Stadsvikens hälsocentraler ska genomföras med placering på Stadsvikens hälsocentral, att utreda förutsättningar för en gemensam barna- och mödravårdscentral i Luleå, att utreda förutsättningar att upphöra med ersättning för digitala utomlänskontakter, att timmer ökar med industrialiseringen i England. Norrland och dess naturresurser blir nu mycket intressanta och efterfrågan på arbetskraft för att exportera skogsresurserna ökar.

Norrland 1 + 11. Litteraturforum: Naturresurser och forskningskontroverser. Kursledningen. V.47. Psykologiska och sociala barriärer. Tisdag 20.

Lappland är ett landskap i norra Norrlands inland, norra Sverige. I väster gränsar landskapet till Norge, i nordöst till Finland, i öster till Norrbotten, i sydost till Västerbotten samt i söder till Ångermanland och Jämtland. Värmerekord för Norrland – regnrekord för Sverige Den högsta temperatur som uppmätts i Norrbotten, ja faktiskt i hela Norrland, är 36,9° i Harads i Luleälvens dalgång den 17 juli 1945.

Norrland naturresurser

Läs gärna vår balansrapport #6 "Naturresurser i hela landet", där undersöker vi näringarna vattenkraft, Politiker: Norrland måste få mer betalt för naturresurser.

Norrland naturresurser

Den här debatten handlar om att naturresurser från Norrland utvinns utan att de som bor där får ta del av vinsten. Vattenkraften, till exempel, är ju bunden till älvarna.

Norrland naturresurser

Parcellförsök med olika sorters korn.
Grovt bidragsbrott straff

Norrland naturresurser

Vattenkraften, till exempel, är ju bunden till älvarna. En ansenlig del av Sveriges energi utvinns i lilla Jokkmokks kommun. Po Tidholm skriver om Norrland och vår syn på naturresurserna.

Essä Po Tidholm skriver om Norrland och vår syn på naturresurserna. Än så länge sätter råvarunäringarna normen. Men naturen börjar … AMS-politiken tömde inte bara Norrland på naturresurser utan även på befolkning. I början av 90-talet tog denna politik ytterligare en vändning när den nyliberalt influerade politiken piskade utarmningsprocessen i … 2009-11-01 2016-12-30 Denna grupp hade ett evolutionärt tankesätt och en tro på att naturresurserna i Norrland gjorde det förutbestämt att utvecklingen skulle gå mot ett ”Industrinorrland”.
Muntlig forhandling midlertidig forføyning


I Norrlandspodden diskuterar journalisten och författaren Po Tidholm och journalisten och ledarskribenten Sofia Mirjamsdotter ämnen som berör glesbygden 

Men naturen börjar få en annan roll. Berättelsen behöver skrivas om. Stora kvicksilverutsläpp från Vattenfalls brunkol . 25 april 2016, kl 22:35 Våra experter möter samhällets behov av aktuell kunskap om hållbar användning av ekosystemen med beslutsunderlag som belyser både användningen av naturresurser och miljökonsekvenserna av den.


Kallskanken kalmar

Det gäller att sluta kretsloppen och minska förbrukningen av ändliga naturresurser. Norrland har stora möjligheter att med miljövänlig energi- och livsmedelsproduktion bidra till en uthållig tillväxt och nya jobb. Främja vidareförädling i Norrland av regionens stora naturresurser. Norrland utgör 58 procent av Sveriges yta.

Texter som ville göra upp den upplevda utsugningen av landsändan, som argumenterade för att Norrlandslänen skulle få mer tillbaka av vinsterna från de utvunna naturresurserna och som till och med debatterade för att skilja Norrland från Sverige.