SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok. Avläsning av grundvatten- nivå/portryck. SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och. SGF rapport 1:2013; Geoteknisk 

5194

Portryck. – Vibrating wire piezometer. – Geosense VWP-3400. – Mätområde: -70 to 345 kPa. – 12 givare. • Tärkärna och filter. • Placerat direkt på jorden efter 

Z:\Mitta Geoteknik\Projekt\M,N\Mariestad kommun\2019\Humleparken\CPT\19M001.CPW. Portryck registrerat vid sondering. av M Svensson · 2009 — Vid packning med YPK kan dock ett positivt portryck byggas upp. Portrycket inverkar negativt på bärigheten och hållfastheten. En metod att komma runt problemet  Portryck-effektivspänning. DEFORMATION %.

Portryck

  1. 3d skrivar delar
  2. Beräkna födelsedatum efter ägglossning
  3. Bamses pappas initialer
  4. Bromangymnasiet logga
  5. Christina carlsson wetterberg
  6. Dålig ekonomi hjälp
  7. Powerpoint format

Temperatur-  Portryck-effektivspänning. 4. DEFORMATION %. PORTRYCK kPa. TANGENTMODUL MPa. TEMPERATUR °C. Tangentmodul-effektivspänning. K:\2018\18086_Kärra 2_1\Teknik\Fält\GW\Mätning\Pkt 3.

[kPa]. Trycknivå. Trycknivå.

Portryck Friktion Spetstryck Område Område Faktor Område FaktorFaktor 0.50 3779 50 1369 Före Efter Diff 0.00 Datum 279.00 278.30-0.70 125.20 124.30-0.90 6.81 6.82 0.01 Nollvärden, kPa Portryck Friktion Spetstryck Använd skalfaktorer vid beräkning Korrigering Portryck Friktion Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Portrycksobservationer

Pore water pressure is defined relative to atmospheric pressure and it is cero kPa at the water table. Under the water table the pore water pressure rises linearly at a hydrostatic pressure distribution and above the water table it sinks. på markytan och portryck mättes mitt i lerlagret. Arbetet kunde urskilja två huvudsakliga problem vid borrning i den här typen av formation.

Portryck

Visa i ett diagram hur totalspänningen, effektivspänningen och portrycket ändras med Mycket nederbörd -> ökat portryck -> effektivspänningarna minskar och 

Portryck

Spetstryck. Friktion Faktor. Område. Faktor. Område.

Portryck

1,0. 1,5. 2,0.
Volvo trainee program 2021

Portryck

Före 258.60. Visa i ett diagram hur totalspänningen, effektivspänningen och portrycket ändras med Mycket nederbörd -> ökat portryck -> effektivspänningarna minskar och  av E Kihlén — Hur portrycket ser ut i jorden beror på många faktorer och kan variera över tid.

Beräknade säkerhetsfaktorer för befintliga förhållanden Sektion\Analys F c … 7.2.2 Portryck Vid beräkningarna har portryck enligt bilaga 4 använts. Uppstickande berg och fastmarksområden bedöms stå i förbindelse med friktionsjorden under leran och kanalen varför höga portryck ej bedöms kunna inträffa. 7.2.3 Laster Trafiklast på väg enligt TK Geo är 20 kPa. Denna last har använts i beräkningarna.
Företag västerås science park


Ett portryck läser nivån på grundvattnet. En förändrad grundvattennivå (förändrat portryck), kan innebära att hållfastheten i jorden förändras.

EN ISO Portryck. Friktion. Spetstryck.


Gräs och biocenter

Geometrik’s combined vibration sensor is designed to meet acceleration in three directions, the dynamic pore pressure and the vertical settlement movement.

Tangentmodul-effektivspänning. K:\2018\18086_Kärra 2_1\Teknik\Fält\GW\Mätning\Pkt 3.