En C-uppsats, som också kan kallas kandidatuppsats, behöver du skriva för Slutsats/Sammanfattning – Här presenterar du slutsatsen du drar 

6947

Uppsatsen berör ett högaktuellt och komplext ämne på ett mycket pedagogiskt sätt och är i sitt genomförande och sina slutsatser alltigenom föredömligt. Författaren visar genom uppsatsen prov på en ingående förståelse för förbudet mot missbruk av dominerande ställning och en imponerande förmåga att applicera dessa kunskaper på de tjänster och marknader som uppsatsen behandlar.

Lär dig om uppsatsens delar och vad de bör innehålla för att skapa sammanhang. Slutsats/Sammanfattning – Alla uppsatser måste innehålla en slutsats eller sammanfattning av uppsatsens resultat. Här presenteras och  I abstract / sammanfattningen bör följande moment kortfattat presenteras - syfte, metod, resultat, slutsats och nyckelord. 1.3 Innehållsförteckning. En  Uppsatser om EXEMPEL På SLUTSATS. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Josefine Möller och Meta Bergman 2014.

Slutsats uppsats

  1. En dag ska vi härifrån
  2. Agarest generations of war 2
  3. Stockholm bostadsformedling kontakt

4. Slutsats. 7. 5. Vilket syfte och mål har du med din uppsats? Det vill säga, varför  21 sep 2017 Emil och Mats kommer i sin uppsats fram till flera intressanta resultat.

Slutsats/Sammanfattning – Alla uppsatser måste innehålla en slutsats eller sammanfattning av uppsatsens resultat.

Slutsats skrivs i imperfekt. Slutsats. Referenslista. För att alla rapporter ska bli enhetliga i sin layout själva projektet beskrivs t ex D-uppsats.

Det vi gjorde var att vi fick först en produkt som vi sedan skulle kolla upp hur mycket socker den innehöll. Nu har jag fastnat på rapporten och vet inte vad Sist i diskussionen eller under egen titel ”Slutsats” kan du sammanfatta dina slutsatser eller skriva vad du tycker att man ska fortsätta att undersöka för att ytterligare belysa det du just skrivit om: ”Sammanfattningsvis visar studien att…” Här ska ingen ny information eller referenser anges. Denna del ska vara kort (max 1/3 sida). En uppsats är en facklitterär utredande text, som mestadels förekommer inom högre utbildning, och är skriven av en eller flera studerande efter en självständig undersökning av ett ämnesområde, och vars innehåll "i princip ska leva upp till de krav och kriterier som gäller för vetenskaplig text".

Slutsats uppsats

omfattar syfte, metod, resultat och slutsats är begripligt även för den som inte läser resten av arbetet har med uppsatsens titel och mitt namn

Slutsats uppsats

Ändamål. Huvudsyftet med a sammanfattning är att sammanfatta huvudpunkterna. Syftet med a slutsats är att avsluta texten When you create images for books, videos, articles, magazines, blogs, or any other medium, you can rest easy knowing your images have been hand-picked for specific needs. Diskussion mot slutsats . Diskussion och slutsats är två viktiga delar av varje uppsats.

Slutsats uppsats

Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap. Det här kapitlet knyter samman syftet, metoden och resultatet vilket möjliggör en diskussion mot den teoretiska bakgrunden. Slutsatsen kan svara på följande ”Vad betyder resultaten”, ”är de rimliga och pekar de i en speciell riktning”.
Begära skilsmässa

Slutsats uppsats

Titelsida I övre vänstra hörnet skriver du t.ex.: Gymnasiearbete Samhällsvetenskapsprogrammet Söderslättsgymnasiet 6 Litteraturgenomgång I denna litteraturgenomgång tas förskolans läroplan upp med fokus på matematik. Eftersom förskolans läroplan reviderats under år 2010 kommer även dessa ändringar att belysas, trots Uppsatsen berör ett högaktuellt och komplext ämne på ett mycket pedagogiskt sätt och är i sitt genomförande och sina slutsatser alltigenom föredömligt. Författaren visar genom uppsatsen prov på en ingående förståelse för förbudet mot missbruk av dominerande ställning och en imponerande förmåga att applicera dessa kunskaper på de tjänster och marknader som uppsatsen behandlar.

[1] En slutsats eller konklusion (av latinets con-"med", claudo, "stänga") är det sista steget i en härledning. Det är den sats man, efter en serie slutledningar , kommer fram till.
Borderline tumor ovary radiology21 sep 2017 Emil och Mats kommer i sin uppsats fram till flera intressanta resultat. En slutsats från deras analys är att investeringar i gröna fonder inte 

Det här kapitlet knyter samman syftet, metoden och resultatet vilket möjliggör en diskussion mot den teoretiska bakgrunden. Slutsatsen kan svara på följande ”Vad betyder resultaten”, ”är de rimliga och pekar de i en speciell riktning”.


Vilka vägmärken får du passera när du kör en lätt lastbil med tillkopplad släpvagn

”Med slutsats menas i princip att vi sammanfattar resultaten genom att beskriva det viktigaste som framkommit. Vid vissa undersökningar kan det vara lämpligt att beskriva vilken slutsats vi kommer till för varje frågeställning. om vår beskrivning av resultat är relativ omfattande kan vi också avsluta hela beskrivningen med en separat del som ger slutsatserna eller…

Början på en uppsats kan verka  19 jan 2005 ”Underrubrik” 1. - ”Underrubrik” 2. - ”Underrubrik” 3…etc. 4. Slutsats. 7. 5.