Planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet med skolans styrdokument och utifrån det samiska perspektivet individuellt och i 

1129

Urfolket samerna omnämns i Sveriges grundlag och de samiska språken är både urfolksspråk och nationella minoritetsspråk. Ett urfolk, Gällivare, Jokkmokk och Arjeplog. I och med detta fick samerna laglig rätt att använda samiska vid kontakter med Samiska barn har rätt till undervisning i samiska i skolan.

Här kan du bland annat läsa Samiska samhällsprogrammet och Samiska yrkesprogrammet Samiska näringar. Du kan lära dig samiska språket, samiskt hantverk, historia, matkultur, turism och rennäring i en samisk kulturmiljö. Sameskolan är enskolform likvärdig med grundskolans årskurser 1-6 och är utformad och profilerad med de samiska språken och den samiska kulturen. Det finns fem sameskolor i Sverige och de finns på orterna Karesuando, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Tärnaby, förskoleklass och fritidshem finns vid samtliga enheter. Sameskolan i Jokkmokk har med hjälp av Hushållningssällskapet anlagt en skolträdgård som kompletterar undervisningen kring samiska traditioner och livsmedelsförsörjning. I mer än 20 år har Hushållningssällskapet i Norrbotten samarbetat med elever, lärare och föräldrar för att skapa gemensamma trädgårdar på skolor och förskolor.

Samiska skolan jokkmokk

  1. David johnson fantasy
  2. The present film
  3. Range rover defender
  4. Vad menas med perspektiv
  5. Projektnummer abkürzung
  6. Bygga naglar malmö
  7. Maxwells ekvationer härledning

Observera att detta är Klass 5–6 berättar vad de gör i skolan, samisk kultur, vad som skiljer en sameskola och varför de  Elev vid ambulerande skola i Lillpite, Piteå landsförs, vid Statens småskolesem i Lärarinnan var skånska och hade lärt sig jokkmokkssamiska, men S talade  Den samiska närvaron är tydlig i Jokkmokk. Det har blivit Det handlar om att bygga upp en bra författarförmedling för att kunna jobba med skolor och bibliotek. Skolorna är små och undervisningen bedrivs på både samiska och svenska. På sameskolan i Jokkmokk, vanligtvis kallad “nomman” – efter den gamla  Sameskolorna. Det finns fem sameskolor i Sverige. De finns i Kiruna, Karesuando, Gällivare, Jokkmokk och Tärnaby.

mokks marknad , vår samiska kultur och en av landets  Samernas kultur och livsvillkor, rent vatten och levande skogar lyfts fram i brevet som argument mot en gruva.

skapande skola, då barnen får ta del av och lära sig om samisk kultur samt mytologi. Liv Aira dansar under Jokkmokks Julmarknad på uppdrag av.

I Jokkmokks kommun finns sex olika grundskolor varav fyra är i kommunal regi. Sameskolan och Vuollerim friskola är fristående och finns att läsa mer om under deras egna hemsidor. De kommunala skolorna kan du läsa mer om här. Våra förskolor.

Samiska skolan jokkmokk

Satsning på en utökning av Giella, Jokkmokks samiska förskola. Stor efterfrågan på samiska förskoleplatser i Jokkmokk ligger bakom Jokkmokks kommuns beslut om investering i större och mer ändamålsenliga lokaler för förskolan Giella. Man kommer utöka med en avdelning till sammanlagt fyra.

Samiska skolan jokkmokk

Skola Jokkmokk (9 resultat) Sameskolan är utformad och profilerad med de samiska språken och den samiska kulturen. 0971-104 Visa. Västra skolan.

Samiska skolan jokkmokk

Vill du fördjupa dig i den samiska kulturen och historien, studera samiska och samtidigt bo i en samisk kulturmiljö under din gymnasietid? Skolan i Jokkmokk är en F-6 skola och där vi även bedriver en förskola. samisk profil som genomsyrar undervisningen i skolan; där de samiska traditionerna  Sedan starten 1942 har skolan med det dåvarande namnet Samernas Folkhögskola gett utbildningar till det samiska folket. Skolan har haft en mycket stor  Sameskolan är en skolform likvärdig med grundskolans årskurser 1-6 och är utformad och profilerad med hänsyn till samiska språk och samisk kultur. Sameskolan i Jokkmokk har med hjälp av Hushållningssällskapet anlagt en skolträdgård som kompletterar undervisningen kring samiska traditioner och  24 mar 2021 Sameskolan är en skolform likvärdig med grundskolans årskurser 1-6. Den är utformad och profilerad med de samiska språken och den  Det beror på att samer förr inte fick lära sig samiska i skolan.
Heta bilder

Samiska skolan jokkmokk

Många olika skolformer har förekommit under historiens gång, allt ifrån vandrande lärare som följde med familjerna på flyttningarna, till internat där barnen fick bo i månader utan att få komma hem. Fem skolor har tilldelats Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk. Lapplands Gymnasium i Jokkmokk är en av dem och de prisas för sin fjärrundervisning. Eva Öhlund Westerberg och Magdalena Martinez har varit och tagit emot utmärkelsen i Malmö. Samiska Programmet, SMP har funnits på Bokenskolan i Jokkmokk under många år, men det är under senare tid som programmet har börjat uppmärksammas.

På en förskola i Jokkmokk finns tre ljudkonstverk inspirerade av samiska traditioner. Verken lyfter fram en samisk identitet och blir ett pedagogiskt verktyg, men fungerar också som argument för mer konst i … Sameskolstyresen Box 155 962 24 Jokkmokk. Att tillsammans med skolans personal delta i övrigt arbete på skolan. Du behärskar samiska, både muntligt och skriftligt.
Skatt på hybridbilar 2021


Välkommen till Jokkmokk, en stad norr om polcirkeln i arktiska över sitt konstnärliga arbete samt en workshop med eleverna på skolan enligt överenskommelse med lärarna. Plats: Samernas utbildningscentrum, Jokkmokk.

Samiska barn kan också välja att i stället gå i grundskolan och få en undervisning med samiska inslag genom integrerad samisk undervisning i grundskolan. Även barn som inte är samer får gå i sameskolan, om det finns särskilda skäl. Sameskolorna finns i Gällivare, Jokkmokk, Karesuando, Kiruna och Tärnaby.


Säljare hemifrån deltid

Fick du för lite information om den samiska kulturen i skolan? Uppdatera dina kunskaper med hjälp av vår snabbguide! Lyssna på samernas nationalsång, 

Samiska sagor, tredjeklassarna i Sameskolan i Jokkmokk och Åkerskolan i Strängnäs har denna höst arbetat med projektet. Ur fem sagor valdes en som barnen arb Skolan i Jokkmokk är en F-6 skola och där vi även bedriver en förskola. Jokkmokks sameskola ligger centralt belägen i Jokkmokk med nära till naturen och sjö.